Вал & Кар Рент а Кар България
Често задавани въпроси

Често задавани въпроси при наемане на коли

Всички основни застраховки, които са възможни за територията на България. Пълен автоасистанс 24/7 само за територията на България.
Наемната цена не включва следните застраховки:
- Super Cover For Damages
- Super Theft Protection
Те ограничават Вашата отговорност за кражба и щета до размера на депозита.
Допълнително се заплаща нашият сервиз в извънработно време и по време на национални празници и Неделя, както и обслужване на всички летища в България.
За подробности виж тук
Да, с повечето. Изключение прави "категория 0"- ниско бюджетни автомобили - над седем годишна възраст. Трябва да ни уведомите поне 48 часа предварително, да заплатите еднократна такса 20 Евро за пътуване в чужбина, 10 Евро пълномощно за управление на автомобила извън територията на България.
"Помощ при пътуване - автоасистанс в чужбина": валидност до 15 дни - 33 €, валидност до 30 дни - 53 €.
При пътуване извън България е необходимо до знаете следното:
Лимит на километри - 450 км/ден за договори до 7 дни. При превишаване се заплаща 0.09 на километър. Цените в нисък сезон са валидни само за територията на Република България. През този ценови сезон пътуванията извън граница се таксуват по тарифа за среден сезон.
Депозит/Excess за чужбина е в двоен размер.
Важно: За определени държави се изискват допълнителни документи за преминаване през съответните граници и митнически пунктове. Те се заплащат по необходимост.
Веднага да се свържете с Пътна полиция – тел. 165 или 112 и да изискате съответните документи /протокол от КАТ-Пътна полиция/, които се представят в застрахователната компания. Веднага да уведомите „Вал и Кар” ЕООД за настъпилата щета, като точно опишете събитието, Вашето състояние и състоянието на автомобила за да се преценят следващите действия / лекарска помощ, авто асистанс, транспортиране на автомобила и пътниците в него, най-близък сервиз за ремонт и други./ Когато инцидента е без вина на водача / съгласно документ от КАТ/ не се заплаща нищо с изключение на таксата за администаративни разходи при завеждане на щети. Полага Ви се замяна на автомобила в срок до 24 часа за територията на България и до 6 часа за територията на София. Когато инцидента е по вина на водача не се полага заместващ автомобил и се заплаща минимум 50 € ,такса за административни разходи за завеждане и отремонтиране на щета. При по-сериозни щети сумата може да достигне до размера на цялата отговорност упоменат в тарифата на „ Вал и Кар” ЕООД. При употреба на дрога, алкохол или други упойващи вещества, включително лекарства, при които е забранено шофиране ремонта на автомобила е изцяло за сметка на наемателя – не важи нито една от застраховките. Удържа се целия депозит и се начислява глоба за пропуснати ползи и нанесени щети, който трябва да покрие и целият ремонт по автомобила.
За територията на България няма. Лимит на километрите има само при договорите за пътуване извън България със срок до 7 дни - 450 км/ден. За договори над 7 дни за пътуване в чужбина - няма лимит.
Депозитът или Excess задължителен, защото получавате автомобил с напълно зареден резервоар с гориво и може да откажете да го заредите. Също така е възможно по телефона да удължите договора с 1-2 дни и тогава би трябвало да имаме сума, от която да сторнираме този наем. Депозитът или Excess се ползва също така за нанесени щети, които не са обект на застрахователно събитие /примерно – изгаряне с цигара на седалката, нарушения във вътрешния интериор на автомобила, щети по гуми, джанти, тасове или долнато част на автомобила вследствие на некомпетентно шофиране и дупките по пътя и др./
Excess - това е Вашата отговорност или самоучастие при настъпване на застрахователно или незастрахователно събитие. Това е първата сума която се заплаща.
Може да ограничити Вашата отговорност до размера на депозита при заплащане на застраховките Super Cover For Damages и Super Theft Protection съгласно тарифата на "Вал и Кар".