Регламент за защита на личните данни - GDPR

Вал и Кар Рент а Кар България

ВАЖНО!

От 25 май 2018 г. за всички граждани на Европейския съюз влиза в сила новият регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation). Ние в val-kar.com винаги сме следвали всички законови изисквания и регламенти и предприехме необходимите мерки, за да отговаряме напълно на новия европейски регламент.

Сигурността и защитата на всички данни, които Вие, нашите клиенти, съхранявате на нашеят сайт, винаги са били основен приоритет за нас.

Val & Kar е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Val & Kar действа в качеството си на обработващ лични данни.

Val & Kar събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор за наем на автомобил.

Val & Kar извършва следните операции с личните данни за следните цели:

  • Регистрация на потребител в уебсайта
  • Запитване за наемане на автомобил
  • Сключване на договор за наем на автомобил
  • Плащане през ПОС терминалите на фирмата

Val & Kar спазва следните принципи при съхранение на Вашите лични данни:

  • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
  • свеждане до минимум на събираните данни
  • поверителност и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни
  • уведомяванe в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации

Право на изтриване ("да бъдеш забравен")
Вие имате правото да поискате от Val & Kar изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Val & Kar има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани.