Отмяна на резервация за коли под наем

Вал и Кар Рент а Кар България

Условия за отмяна на резервация
от 1 септември до 30 юни за територията на България

 • 30 дни преди началото на договора за наем – без такса
 • 15 дни преди началото на договора за наем - 10% от общата сума на наема
 • 7 дни преди началото на договора за наем - 20% от общата сума на наема
 • 48 часа преди началото на договора за наем - 30% от общата сума на наема
 • 24 часа преди началото на договора за наем - 40% от общата сума на наема
 • От 24 часа до началото на договора за наем или No-Show – 100% от сумата

Условия за отмяна на резервация
от 1 септември до 30 юни за извън Бълагария

 • 30 дни преди началото на договора за наем – без такса
 • 15 дни преди началото на договора за наем - 20% от общата сума на наема
 • 7 дни преди началото на договора за наем - 30% от общата сума на наема
 • 48 часа преди началото на договора за наем - 50% от общата сума на наема
 • От 48 часа до началото на договора за наем или No-Show – 100% от сумата

Условия за отказ на предплатени резервации
за юли и август за територията на България

отнася се за всички резервации които включват дати през месеците юли и август независимо от началната и крайната дата на наема

 • до 30 дни преди датата на наема - цялата сума се възстановява
 • до 15 дни преди датата на договора 25% от общата сума на наема се възстановява
 • до 7 дни преди датата на договора 50% от общата сума на наема се възстановява
 • под 7 дни не приемаме отказ от резервация за юли и август

Условия за отказ на предплатени резервации
за юли и август за извън България

отнася се за всички резервации които включват дати през месеците юли и август независимо от началната и крайната дата на наема

 • до 60 дни преди датата на наема - цялата сума се възстановява
 • до 30 дни преди датата на договора 50% от сумата се възстановява
 • под 30 дни не приемаме отказ от резервация за чужбина за месеците юли и август