Често задавани въпроси

Неща, които трябва да знаете преди да наемете кола

Всички основни застраховки, които са възможни за територията на България. Пълен автоасистанс 24/7 само за територията на България.

Наемната цена не включва следните застраховки:

  • Super Cover For Damages
  • Super Theft Protection

Те ограничават Вашата отговорност за кражба и щета до размера на депозита.

  • WTI: Застраховка за челно стъкло, гуми, джанти и тасове

Застраховка която освобождава от отговорност при спукване на челно стъкло, спукване на гума, нараняване на джанта или автомобилен тас.

Допълнително се заплаща нашият сервиз в извънработно време и по време на национални празници и Неделя, както и обслужване на всички летища в България.

За подробности виж тук

Да, с повечето. Изключение прави "категория 0"- ниско бюджетни автомобили - над седем годишна възраст. Трябва да ни уведомите поне 48 часа предварително, да заплатите еднократна такса 20 Евро за пътуване в чужбина, 10 Евро пълномощно за управление на автомобила извън територията на България.

"Помощ при пътуване - автоасистанс в чужбина": валидност до 15 дни - 33 €, валидност до 30 дни - 53 €.

При пътуване извън България е необходимо до знаете следното:

  • Лимит на километри - 300 км/ден за договори до 7 дни.
  • При превишаване се заплаща 0.1 на километър.
  • Цените в нисък сезон са валидни само за територията на Република България.
  • През този ценови сезон пътуванията извън граница се таксуват по тарифа за среден сезон.
  • Депозит/Excess за чужбина е в двоен размер.

Важно: За определени държави се изискват допълнителни документи за преминаване през съответните граници и митнически пунктове. Те се заплащат по необходимост.

Веднага да се свържете с Пътна полиция – тел. 165 или 112 и да изискате съответните документи /протокол от КАТ-Пътна полиция/, които се представят в застрахователната компания.

Веднага да уведомите „Вал и Кар” ЕООД за настъпилата щета, като точно опишете събитието, Вашето състояние и състоянието на автомобила за да се преценят следващите действия / лекарска помощ, авто асистанс, транспортиране на автомобила и пътниците в него, най-близък сервиз за ремонт и други./

Когато инцидента е без вина на водача / съгласно документ от КАТ/ не се заплаща нищо с изключение на таксата за администаративни разходи при завеждане на щети. Полага Ви се замяна на автомобила в срок до 24 часа за територията на България и до 6 часа за територията на София.

Когато инцидента е по вина на водача не се полага заместващ автомобил и се заплаща минимум 50 € ,такса за административни разходи за завеждане и отремонтиране на щета. При по-сериозни щети сумата може да достигне до размера на цялата отговорност упоменат в тарифата на „ Вал и Кар” ЕООД.

При употреба на дрога, алкохол или други упойващи вещества, включително лекарства, при които е забранено шофиране ремонта на автомобила е изцяло за сметка на наемателя – не важи нито една от застраховките.

Удържа се целия депозит и се начислява глоба за пропуснати ползи и нанесени щети, който трябва да покрие и целият ремонт по автомобила.

За територията на България няма лимит за изминатите километри за договори над 7 дни. До 7 дни лимита е 250 километра дневно Лимит на километрите при договорите за пътуване извън България със срок до 7 дни - 350 км/ден. За договори над 7 дни за пътуване в чужбина - няма лимит.
Доплащането за надлимитни километри е 0.1 евро за надлимитен километър.

Депозитът или Excess задължителен, защото получавате автомобил с напълно зареден резервоар с гориво и може да откажете да го заредите.

Също така е възможно по телефона да удължите договора с 1-2 дни и тогава би трябвало да имаме сума, от която да сторнираме този наем.

Депозитът или Excess се ползва също така за нанесени щети, които не са обект на застрахователно събитие /примерно – изгаряне с цигара на седалката,нарушения във вътрешния интериор на автомобила, щети по гуми, джанти, тасове или долнато част на автомобила вследствие на некомпетентно шофиране и дупките по пътя и др./

Excess - това е Вашата отговорност или самоучастие при настъпване на застрахователно или незастрахователно събитие. Това е първата сума която се заплаща.
Може да ограничити Вашата отговорност до размера на депозита при заплащане на застраховките Super Cover For Damages и Super Theft Protection съгласно тарифата на "Вал и Кар".

Автомобила винаги се предава на клиента зареден до горе. Клиента сам избира политиката за горивото.
Възможни са два вариянта:

  1. Колата се взима заредена до горе и се връща заредена до горе. Ако обаче се върне недозаредена, тя се зарежда заедно с клиента на бензиностанцията и се заплаща допълнителна такса "липсващо гориво" на стойност 10 евро /20 лева/. Много често уредите отчитащи гориво не дават коректни отчети, дори и при най -новите автомобили. Това се дължи на различни причини - лоши горива и допълнителни химии които се ползват, неправилно последно зареждане, ключ останал в таблото на автомобила и автомобила работи и др. непредвидими фактори. В тези случаи се извършва проверка на най - близката бензиностанция, но клиента не дължи таксата за липсващо гориво.
  2. Колата се взима заредена до горе и се връща празна. В този случай горивото се заплаща предварително преди предаване на автомобила и само в брой. Автомобила трябва да се върне с гориво, което да даде възможност да се достигне най - близката бензиностанция за зареждане. Пари за гориво в края на договора не се възстановяват!!! Когато примерно клиент върне колата с 1/4 резервоар, той не трябва да претендира за сумата за 1/4. Длъжен е да си направи предварително разчета за горивото. Причините за това са различни, но най - важната причина са неточните уреди за количество гориво в резервоара. Те дават най-често само приблизителен отчет и визуализация за наличните количества. Необходимо е да се знае, че след алармиране чрез звуков или светлинен сигнал за наличие на гориво в РЕЗЕРВА, всеки автомобил може да измине около 50-70 километра извънградско шофиране максимум.

Еднопосочен наем е услугата "вземи тук - върни там". Наемате автомобил от един град и го връщате в друг град. България е доста специфична страна за бизнеса с наемане на автомобили и ванове.

Търсенето и предлагането в различнте части на страната е много различно и доста сезонно. Поради тази причина ние, както и повечето колеги не можем да разполагаме с еднакви автомобили в различните точки обявени като локации за коли под наем.

По друг начин казано наличностите на автомобили са пропорционални на търсенето на услугата, а в определени области от страната някои категории коли изобщо нямат търсене или то е изключително занижено. Това означава, че определен тип кола наета в един град и върната в друг град може да чака месеци до следващ клиент който да я ползва.

Именно това налага тази такса в повечето случаи за разлика от някои европейски, американски и др. по-развити държави в които това е нормална практика многократно случваща се ежедневно.