Коли под наем България

Вал и Кар Рент А Кар България

Вал и Кар Рент А Кар - България

Република България е разположена в източната част на Балканския полуостров. Граничи на север с Румъния; на запад със Сърбия и Македония; на юг с Гърция и на югоизток с Турция. Източната й граница се мие от водите на Черно море. Общата площ на страната е 111 хил. кв. км., а населението наброява над седем милиона души. По площ България се нарежда на 102-ро място в света, а по население на 96-то.

Общата дължина на държавната граница е 2245 км, от които 1181 km са сухоземни, 686 km – речни (главно по река Дунав) и 378 km – морски. Освен континенталната част, България също притежава 62 острова в р. Дунав, от които по-големите са Белене, Козлодуй, Вардим, Батин, Голяма бързина, Люляк и др. и 7 малки острова в Черно Море (Св. Иван, Св. Кирик, Св. Анастасия и други) с обща площ над 100 кв. км.

Най-ранните свидетелства за човешко присъствие по земите на днешна България датират от 44 000 г. пр. Христа. От Античността до Тъмните векове по българските земи се развиват културите на траките, древните гърци и римляните. Първата българска държава е създадена през 681 година. Тя достига разцвета в своето развите в началото на Х век и оказва голямо влияние на източноевропейските народи чрез книжовните си школи и литература. През 1018 г. България попада под византийска власт, която е отхвърлена чрез въстание през 1185 г. Втората българска държава достига своето могъщество и териториално разширение през първата половина на 13 век и съществува до 1396 г., когато е завладяна от разрастващата се Османска империя. След век на културно и икономическо възраждане, неуспешни въстания и дипломатически борби, България успява да възстанови държавността си под формата на монархия и се освобождава от османското владичество с помощта на Руската империя. През 1946 г. монархията е заменена с народна република от съветски тип, ръководена от Българската комунистическа партия. Социалистическият строй съществува до 1990 г., когато страната поема по пътя на либералната демокрация и пазарната икономика. През 2004 г. България се присъединява към НАТО, а през 2007 – към Европейския съюз. През 2015 България е позиционирана като третата най-перспективна страна в света за базиране на производство според Cushman&Wakefield, в техния годишен индекс за позициониране на производство в развиващите се пазари.

България е страна с изключително красива природа, множество забележителности и добри възможности за развитие на туризъм. Туризмът в България е едно от най-допринасящите пера в БВП на страната. Всяка година броят на туристите расте, като се очаква да стигне 20 милиона до 2020 година. Туристите се насочват, както към зимните курорти, така и към летните, в съответствие със сезона. Перспективите за развиване на туризъм са големи, тъй като страната има потенциал заради природните, културни и исторически забележителности. За развитие на този сектор от голямо значение е транспортната инфраструктура, която през последните години е приоритет на държавното управление. В страната са застъпени всички видове транспорт, а с построяването на новите магистрали автомобилният транспорт е доста облагодетелстван. Туристите имат възможност да се възползват и от добре развитата услуга "Рент а кар". Във всички големи градове на страната – София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Хасково – може да се наемат коли под наем при условия равни на европейските, което е прекрасна възможност за опознаване на българските красоти и забележителности.